Disclaimer

Meer Met Massage streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Meer Met Massage echter niet, noch kan Meer Met Massage hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Meer Met Massage zijn verstrekt.

Meer Met Massage aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Meer Met Massage of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Meer Met Massage.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op:
06 82414151 – info@meemetmassage.nl

Roggedreef 5
7006LW Doetinchem
06 82414151
info@meemetmassage.nl

Laatst bijgewerkt: 11-12-2018