Algemene voorwaarden Meer Met Massage

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage met mij maakt ga ik er van uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Algemeen
Bij het maken van een afspraak of tijdens het intakegesprek worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling wordt uitgewisseld, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze informatie nooit aan derden verstrekt.
Erotische en/of seksuele massage maken geen deel uit van de massages die MeerMetMassage aanbiedt. Cliënten die hier wel op zinspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
MeerMetMassage is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling bij MeerMetMassage is niet medisch en dus ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Het is aan te raden de behandelende arts te raadplegen of u gemasseerd mag worden.
Ik behoud mij te allen tijde het recht om personen de toegang te ontzeggen of te weigeren.

Afspraken en behandelingen
Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. Afspraken worden telefonisch of per email gemaakt en zijn bindend. Annulering kan alleen telefonisch.
Om een verantwoord behandelplan te kunnen opstellen zal er bij de eerste behandeling een aantal vragen gesteld worden (anamnese) over uw gezondheidstoestand en de reden van uw bezoek. Dit om te bepalen welke aandachtspunten er zijn voor de massage. Aan de hand van de anamnese, maar ook tijdens de behandeling kan ik besluiten om niet (verder) te behandelen en/of u door te verwijzen naar een arts of specialist.
U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte informatie.
Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af. Tijdens de behandeling dient uw mobiele telefoon uit of op stil te staan.
Mocht ik door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal ik u hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt.


Tarieven en betalingen
De tarieven zoals vermeld op de website zijn voor particulieren en inclusief 21% B.T.W. Bij tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.
Bij behandeling van particulieren verloopt de betaling contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na de behandeling voldaan.
Als een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Hygiëne
Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van u wordt verwacht dat u schoon op de afspraak verschijnt. U mag van mij verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Handdoeken worden na elke behandeling gewassen. Het is mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

Annulering
Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Annuleert u de afspraak te laat (binnen 24 uur voor uw afspraak), op de behandeldag zelf of komt u niet opdagen dan ben ik genoodzaakt de behandelprijs volledig aan u door te belasten. U ontvangt hiervan een separate factuur. Annulering kan alleen telefonisch.

Aansprakelijkheid
MeerMetMassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door mij, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen MeerMetMassage is verzekerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van MeerMetMassage beperkt zijn tot ten hoogste het bedrag van de verrichtte behandeling.
MeerMetMassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
MeerMetMassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Op deze Algemene Voorwaarden kan alleen door MeerMetMassage een uitzondering worden gemaakt.

Laatst bijgewerkt: 11-12-2018